Velkommen til løp 24. oktober.

Vi gleder oss. Det er litt annerledes å arrangere løp med covid-format, men det er mulig. Vi har laget et arrangement som, i samarbeid med smittevernoverlegen i Oslo, skal ivareta smittevernhensyn både for løpere og funksjonærer. I dette skrivet finner du informasjon om likt og ulikt som det er viktig at du leser før start.

Seeding

Alle løpere har blitt bedt om å seede seg. Dette gjør man selv via sin egen EQ profil, eller man ber om assistanse fra oss som arrangør. Seeding må være gjort innen påmeldingsfristens utløp som er mandag 19. oktober 23:59. Det er 5 kohorter/puljer à maks 200 løpere.

Smittevern

Det er viktig for oss å arrangere et løp som oppleves smittevernstrygt både for løpere og funksjonærer. Vi har lagt til rette med en rekke tiltak. Alle har et ansvar for å overholde smittevernreglene. 

Vi minner om:

 • Bli hjemme om du er syk eller har noen som helst symptomer på forkjølelse eller Covid-19
 • Host i ermet
 • Følg alle instrukser vi har lagt for oppmøte, bagasjehåndtering mm.
 • Gi beskjed om du opplever at du får covid symptomer underveis i løpet og bryter. Se telefonnummer under, eller henvend deg til en funksjonær.
 • Husk at 1 meters regelen også gjelder i løypa!

Seeding

Det kommer egen informasjon om seeding med liste over løpere og kohorter til alle (mail). Informasjonen legges også ut på web ila tirsdagen når de er klare.

Start og oppmøtetid

Ankomst til start er mellom NIH og Toppidrettssenteret. Gå deretter forbi friidrettsbanen og du vil ankomme startområdet.

Løperne slippes inn tidligst 25. minutter før sin egen start i området for start og bagasje. Du har da 25 min. til å legge fra deg bagasje og finne en rute i startfeltet. Når du først har lagt fra deg bagasjen skal du ikke tilbake til bagasjeområdet. Om du trenger en varm genser på start er det fint om du bruker en som kan doneres til veldedig formål. Vi samler opp hva som evt. ligger rundt rutestarten og sender til Fretex.  Det vil ikke anledning til vanlig oppvarming inne på startområdet så dette må i størst mulig grad gjøres før ankomst til arenaen. Vi anbefaler også at dobesøk er unnagjort før ankomst hvis mulig.

Kohorten på 200 deles inn i 8 heat på maks 25 løpere. Det er mattestart og av ingen betydning hvor du står i dette feltet. Dette betyr at selv om du vinner et spurtoppgjør, kan du få dårligere tid. På start er det et rutenett og dere sluses til gitte ruter. Når heat 1 har løpt, rykker neste rekke frem. osv. Det er ett minutt mellom hver pulje/heat start.

Bagasje

Innlevering av bagasje

Det vil være ett stort bagasjeområde delt inn i felt per kohort. Du kommer til bagasjeinnlevering via startområdet. Du slipper ikke inn før tidligst 25. min før din start. Startnummeret gjelder som inngangsbillett. Støtteapparat eller andre har ikke adgang til start eller målområdet.  Det er viktig at du overholder plassering tilhørende din kohort. I posen med startnummer har du mottatt en gjennomsiktig søppelsekk, en strips og en bagasjelapp tilsvarende ditt startnummer. Når du har pakket din bagasje, legger du alt i sekken, fester lappen til stripsen og «låser» din sekk. Denne legges så ned i bagasjefeltet for din kohort. Bagasjen blir liggende langsetter (ikke i haug), slik at det blir lett å hente frem igjen. Inngang til din bagasjekohort stenges fra startsiden når starten har gått for din pulje. 

Det vil år ikke være egen oppbevaring for verdisaker.

Henting av bagasje

Ved målgang sluses dere via venstre side av klubbhuset, opp langs fotballbanen og til syd siden av bagasjefeltet. Det vil kun være inngang til ett felt tilsvarende din kohort. Du henter ut din bagasje og går ut via markert utgang for deretter å forlate arena. Vi ber dere bruke Olav M. Troviks vei eller om dere går gjennom Kringsjå studentby for å forlate arena. Vennligst ikke gå gjennom Snøparken, hvor starten er og opp til parkeringen.

Hvis du av ulike årsaker har kommet i mål med en annen kohort enn den du startet i skal du geleides av en funksjonær til bagasje. Funksjonæren henter ut din bagasje.

Startnummer

Startnummer hentes på Lyn klubbhus onsdag, torsdag eller fredag i tidsrommet 12:00 – 21:00. Klubbhuset ligger i Olav M. Troviks vei 13, 0864 Oslo. Vi ber dere utvise smittevernhensyn ved henting av startnummeret.

Dere vil motta en konvolutt. I denne ligger følgende:

 • Startnummer
 • Strips
 • Bagasjesekk
 • Sikkerhetsnåler
 • BAGASJETAG som skal festes utenpå posen med stripsen

Vi ber deg forlate allrommet, hvor du henter startnummeret, via utgangen bak. Dvs. ikke ned trappen der du kom fra. Vel ute er det fint om du sjekker konvolutten for at den inneholder det den faktisk skal og at startnummeret stemmer. Er det feil, gi beskjed. Ring Annik: 90199869.

Løype

Vi ber deg gjøre deg kjent med løypen i forkant. Kart finner dere her: https://nordmarkaskogsmaraton.no/halvmaraton-loypekart-2020/

Løypen er tilsvarende tidligere, men starten er flyttet til Snøparken ca 200m nordover, sløyfen inn mot Lørenseter er kuttet ut og slutten er forandret. Avslutningen i  år går ikke helt ned til Sognsvann, men fortsetter langs Gaustadjordet i ca. 1 km før den svinger over bekken og til klubbhuset. Mål er på samme sted som tidligere, men fra andre siden. Løypen er kontrollmålt til 21 366 meter.

Drikkestasjoner

Vi har måttet kutte ned til to drikkestasjoner pga.  covid-19. Slakteren og Lille Åklungen, merket på løypekart. https://nordmarkaskogsmaraton.no/halvmaraton-loypekart-2020/

Hver av de to stasjonene har en drikkeflaske til hver løper. Det er ordinært vann uten kullsyre, levert av GRANS. En halv liter. Vi ber deg kaste kork og flaske i søppelkassene eller på presenningene som legges ut ca 30m etter drikkestasjonen.

De som trenger drikke utover dette må ta med dette selv.

Mål

Ved målgang får dere utdelt en pose med noe å spise og drikke samt Nordmarka Skogsmaraton kruset. Posen din legges på et bord av en funksjonær. Vi ber deg ta din pose og så gå videre med en gang.  

Vi ber dere så bevege dere mot bagasjehentingen. Dere går til venstre for klubbhuset og opp langs fotballbanen. Dette er merket. Dere går til egen bagasjekohort og henter opp egen merket sekk med din bagasje. Her er det viktig at dere har satt på nettopp bagasjetagen som anvist.  Forlat deretter bagasjeområdet før du kler på deg.

Ikke kiosk

Vi har ikke kiosk eller salg av drikke og mat på arena.

Premiering

 • Vi sender ut en felles oversikt over vinnere og klassevinnere til samtlige løpere. Dette blir også annonsert på web og facebook.
 • Totalvinnere:
  • Det vil være premiering av de tre raskeste menn og tre raskeste kvinner. Disse mottar gavesjekker fra Mizuno. Premien ettersendes.  
 • Klassevinnere:
  • Premie er Nordmarka Skogsmaraton glasset, gravert med klassevinnertittel. Disse premiene kan hentes på klubbhuset etter avtale, eller vi kan ettersende per post. Dette tar vi en dialog på med hver enkelt vinner.
 • Uttrekkspremier:
  • Alle får utdelt målpose med mat og drikke fra våre samarbeidspartnere. Det vil være en overraskelse i enkelte målposer som deles ut av funksjonærer.
 • Nordmarka Skogsmaraton krus
  • Alle deltagere vil få et NSM-krus. Dette vil ligge i din målpose.

Parkering

Det er gratis parkering på Sognsvann. Dette er nok den enkleste løsning. Det er også mulig å parkere ved klubbhuset, men her er det svært begrenset med plasser og det koster penger.

Løpere som blir tatt igjen av puljen bak

Løpere som blir tatt igjen, eller tas igjen av annen pulje, blir plukket ut ved mål for å bli geleidet til bagasjeområdet av en funksjonær. Dette fordi vi ikke kan blande puljene/kohortene på arena.

Brutte løpere & skade

Det er veldig viktig at vi får beskjed om brutte løpere.

 • Hvis alvorlig skade: ring 113
 • Hvis skadet og trenger assistanse, ring Annik: 90199869
 • Hvis du bryter underveis, må vi ha beskjed. Send sms til Steinar i sekretariatet: 99292210

Toaletter

Klubbhuset vil være stengt for alle løpere. Det er ingen toaletter verken i garderober eller inne på klubbhuset. Det settes opp en rekke toaletter ved startområde med tilgang fra startområdet. I tillegg lager vi et «guttas corner» for lett avtreden.

Ved mål vil det også være toaletter fra Hibas tilgjengelig. Vi ber dere forsyne dere godt av håndsprit som står tilgjengelig alle steder.

Godt løp!

Vi ønsker med dette alle varmt velkommen til et annerledes Nordmarka Skogsmaraton. Vi håper alle får en god løpsopplevelse. Og, ikke minst at alle legger godviljen til for et godt og arrangement innenfor alt av smittevernhensyn.