Premiering

Nordmarka Skogsmaraton er kjent for sin brede premiering.

 • Alle som fullfører får et Nordmarka Skogsmaraton krus

Premiering 2020 blir annerledes

 • Tradisjonell premiering med Nordmarka Skogsmaraton utgår i år pga Covid-19. Men, vi skal holde fast ved noe.
 • Det blir ingen premiering på arena.
 • Vi sender ut en felles oversikt over vinnere og klassevinnere til samtlige løpere. Dette blir også annonsert på web og facebook.
 • Totalvinnere:

  • Det vil være premiering av de tre raskeste menn og tre raskeste kvinner. Disse mottar gavesjekker fra Mizuno. Premien ettersendes.
 • Klassevinnere:

  • Premie er Nordmarka Skogsmaraton glasset, gravert med klassevinnertittel. Disse premiene kan hentes på klubbhuset etter avtale, eller vi kan ettersende per post. Dette tar vi en dialog på med hver enkelt vinner.
 • Uttrekkspremier:

  • Alle får utdelt målpose med mat og drikke fra våre samarbeidspartnere. Det vil være en overraskelse i enkelte målposer som deles ut av funksjonærer. Overraskelsen er premier fra Mizuno og Kondis.
 • Nordmarka Skogsmaraton krus

  • Vårt NSM krus deles ut til alle som deltar 24. oktober .

UTTREKKSPREMIER

 • KONDIS medlemskap, flere
 • Diverse uttrekkspremier fra Mizuno

Premier ettersendes ikke.