Henting av startnummer

For 2020 – med restriksjoner ifb med covid-19.

Startnummer deles ut dagene i forkant av løpet, dvs.

DU MÅ HENTE DITT STARTNUMMER FØR LØPSDAGEN

  • Onsdag 21. oktober, kl. 12:00 – 21:00
  • Torsdag 22. oktober, kl. 12:00 – 21:00
  • Fredag 23. oktober, kl. 12:00 – 21:00

LYN KLUBBHUS, Olav M Troviks vei 13, 0864 Oslo.

Deltakerliste og resultater finner dere hos EQ timing. 

Startnummer

Det blir ulike fargekoder på startnummer ihh til puljer/kohorter.

Puljes er ihh til oppgitt seeding. Vi har puljer for å kunne opprettholde smittevern, vi ber dere derfor om å hjelpe oss med dette. Hent startnummeret ditt senest fredag, følg instruksjoner og ikke møt opp før tidligst 25. minutter før.

STARTTIDER OG PULJER

Puljer   Startnr.fra Startnr.tom Starttid
1 Grønn 1 200 08:30
2 Hvit 201 400 09:30
3 Rød 401 600 10:30
4 Gul 601 800 11:30
5 Blå 801 1000 12:30