Startnummer

Startnummer hentes hos BULL Ski & Kajakk, Majorstuen. Her blir det kjent koronastil med avstand og sprit.
Onsdag 22. september: kl. 14:00 – 18:00
Torsdag 23. september: kl. 16:00 – 19:00
Fredag 24. september: kl. 10:00 – 18:00
Grønt koronapass  fremvises ved henting av startnummer. Alle som har fått dose en for tre uker eller mer siden, omfattes av grønt pass.
De som ikke har dette, må fremvise en koronatest som ikke er eldre enn 24 timer lørdag 25. september kl. 10:00.
Det er mulig å hente for flere personer, sørg da for å ha nødvendig dokumentasjon til den dere henter for.