Det går mot lysere tider

Vi gleder oss stort til juni – og med 19. juni som mål for å arrangere Nordmarka Skogsmaraton 2021. I hvilket format er foreløpig usikkert, men vi har god tro på å kunne tilby et fullverdig arrangement. Skulle det være slik at restriksjonene holder igjen, vet vi at vi også kan lage et løp med strenge covid-19 rammer, slik vi gjorde i oktober 2020.

Løypene er de samme som tidligere, og nå med tillegg av Ultra, som vi dessverre ikke fikk bruke i 2020. Halvmaraton og Maraton går som før. Alle løyper er kvalitetssikret og godkjent av Kondis. Også Friidrettsforbundet har kvalitetsstemplet arrangementet. Det setter vi pris på.

Hvis det likevel skulle vise seg umulig å arrangere i juni, vil vi benytte reservedato 25. september. Med vaksineringsprogrammet og annen relevant informasjon er det god grunn til å tro at det vil være helt mulig, hvis juni utgår. Når så er sagt, har vi, selv med dagens situasjon, god tro på 19. juni.

Velkommen!