Det er fremdeles utfordrende tider. Lørdag bestemte myndighetene seg for å forby alle arrangement med over 500 deltagere frem til 1. september. Det betyr at vi ikke kan avvikle NSM i sin vanlige form på reservedatoen 22. august.

Torsdag førstkommende skal det komme ny informasjon om hvilke regler som vil gjelde for mindre arrangementer. Vi ønsker å høre disse før vi bestemmer oss endelig for om vi flytter hele NSM til neste reservedato 3. oktober.

Avhengig av hvilke bestemmelser som blir gjeldene, vil vi se om det kan finnes løsninger for å arrangere NSM innenfor rammene av disse før en endelig beslutning om flytting.

Det ligger noen fordeler i et august arrangement, så som vær og sensommer.

Vi ber om forståelse for at det ikke er klare og entydige løsninger her. Vi kan ikke annet enn å høre på myndighetene. Det vi ønsker oss aller mest er et godt løp til beste for alle våre deltagere.

Vi sender ny informasjon fredag 1. mai.

We are currently evaluating our options in view of the new regulations from the authorities. We will come back with more information on Friday May 1. if the race can take place on August 22nd, or if we have to move it to October 3rd. We are sorry for the inconvenience.