Vi håper fremdeles at det lar seg gjøre å arrangere Nordmarka Skogsmaraton som planlagt den 3. oktober 2020. Vi hadde håpet at grensen for antall deltakere per arrangement ville bli økt til 500, men har forståelse for at grensen på 200 er opprettholdt med tanke på smittesituasjonen for øyeblikket.

Vi følger med på situasjonen og vurderer fortløpende om ett arrangement i en eller annen form er mulig innenfor gjeldende regler.  Vi vil ta en endelig avgjørelse i første halvdel av september. Ved avlysning vil startkontingenten bli refundert.

Ved mulighet for 500 deltagere vil arrangementet likevel måtte deles. Det vil gjøres innenfor gjeldende smittevernsreglement.