Viktig informasjon angående Nordmarka Skogsmaraton 2020

Det blir Nordmarka Skogsmaraton også i 2020 såfremt smittesituasjonen ikke endrer seg de nærmeste ukene! Lørdag 3. oktober.

Men, det er utfordrende tider og vi må gjøre en rekke tilpasninger for å få til et arrangement også i år. Det viktigste tiltaket er at vi må spre starten over et lengre tidsrom.  Av hensyn til sikkerhet for løpere, årstiden, muligheten for praktisk gjennomføring og ikke minst alt av smittevernsreglement, så greier vi kun å gjennomføre halvmaraton i år.  Det betyr at Ultra og Helmaraton dessverre må utgå. Vi  er veldig lei oss for dette, men det er viktig for oss å få til til et trygt arrangement. Det betyr også at vi kan åpne for flere deltagere.

Løpere – mulighet for ultra og hel til halv samt flere påmeldt

  • Alle som er påmeldt halvmaraton vil selvsagt få løpe.
  • Alle som er påmeldt maraton og ultra, får tilbud om å konvertere til halvmaraton for 2020.
  • Alle som står på venteliste til halvmaraton får være med.
  • Deretter åpner vi for evt. andre løpere. Det blir et samlet tak på 1200 løpere.

Viktig med tilbakemelding fra alle som er påmeldt maraton eller ultra

Dere mottar snart en melding fra EQ med spørsmål om dere vil konvertere til halvmaraton. Denne henvendelsen må dere svare på innen fristen som er angitt. Hvis du ikke svarer vil muligheten for å flytte din påmelding til halvmaraton eller evt motta refusjon bortfalle.

De som ikke ønsker å løpe halvmaraton kan be om å få refundert sin startkontingent. Da må du legge inn kontonummer i EQ timing profilen slik de ber om. Beløp som ikke refunderes går til vår kronerulling for ny snøkanon i Snøparken. Vi vet den vil bety enormt mye for bedre skiforhold der. Vi har hundrevis av unger på ski hver uke, samt alle barnehager og nærskoler som låner anlegget. Gaven vil være kjærkommen.

Seeding og kohorter

Smittevernsreglementet gir oss anledning til å arrangere i puljestarter  på inntil 200 personer. Vi deler derfor halvmaraton inn i 6 puljer med første start klokken 8:00. Det er viktig at de raskeste starter først.  Alle må legge inn en selvseeding i EQ. Det er viktig å være ærlig på tid. Løpere som blir tatt igjen kan risikere å bli tatt ut av løpet. Dere legger inn seeding i EQ. Angi time og minutter som du mener er realistisk, eks. 01:45. Deretter fordeler vi i hensiktsmessige puljer.

Startnummer

Alle startnummer må hentes ut FØR løpet. Dette fordi startnummeret blir inngangsbilletten til startområdet og fordi det er viktig å opprettholde riktig smittevern. Påmeldingsfristen blir mandag 28. september. Antall plasser totalt er 1200.

Vi arrangerer for utdeling av startnummer på LYN klubbhus (Olav M. Troviks vei 13, 0864 Oslo)

Onsdag 30. september, fra kl. 12:00 – 21:00

Torsdag 1. oktober, fra kl. 12:00 – 21:00

Fredag 2. oktober, fra kl. 12:00 – 21:00

Covid-19 tiltak

Vi innfører alle tiltak myndighetene pålegger oss. Løpere tilhører 1 av 6 kohorter (puljer). Maks antall deltagere per kohort er 200 løpere. Ditt startnummer er inngangsbillett til startområdet. Foruten løpere vil det kun være a-krediterte funksjonærer i start og mål området. Det blir ikke anledning for støtteapparat eller tilskuere inne på stadionområdet. Vi ber om forståelse for dette. Vi vil ha tilbud om bagasjeoppbevaring, tilknyttet hver kohort. Ved målgang skal alle tilhørende samme kohort befinne seg på samme område, og så trekke ut av arena så snart det er mulig. Startnummer vil ha fargekode iht til kohort. Vi ønsker ikke at løpere kommer lang tid i forveien. Du vil få oppgitt både oppmøtetid og  starttidspunkt på forhånd. Det er kun en kohort som slipper inn i start av gangen. Start legges til Snøparken, mens målgang blir på  fotballbanen foran klubbhuset til Lyn. Mer informasjon med detaljerte tider og kart vil formidles i god tid.

Vi følger til enhver tid de retningslinjene som gis av myndighetene og det kan bli forandringer.

Ta kontakt om noe er uklart.

Tlf: 90199869 eller mail: post@nordmarkaskogsmaraton.no