Info for 3. oktober

Vi arrangerer Nordmarka Skogsmaraton 3. oktober 2020, med endringer pga covid-19.

Distanser

 • Halvmaraton
 • Maraton og Ultra utgår.

Løpere – mulighet for ultra og hel til halv samt flere påmeldt

 • Alle som er påmeldt halvmaraton vil selvsagt få løpe.
 • Alle som er påmeldt maraton og ultra, får tilbud om å konvertere til halvmaraton for 2020.
 • Alle som står på venteliste til halvmaraton får være med.
 • Deretter åpner vi for evt. andre løpere. Det blir et samlet tak på 1200 løpere.

Seeding

Vi ber alle om å seede seg selv. Dette gjør du på siden til EQ. Smittevernsreglementet gir oss anledning til å arrangere i puljestarter  på inntil 200 personer. Vi deler derfor halvmaraton inn i 6 puljer med første start klokken 8:00. Det er viktig at de raskeste starter først.  Alle må legge inn en selvseeding i EQ. Det er viktig å være ærlig på tid. Løpere som blir tatt igjen kan risikere å bli tatt ut av løpet. Dere legger inn seeding i EQ. Angi time og minutter som du mener er realistisk, eks. 01:45. Deretter fordeler vi i hensiktsmessige puljer.

Startnummer

Alle startnummer må hentes ut FØR løpet. Dette fordi startnummeret blir inngangsbilletten til startområdet og fordi det er viktig å opprettholde riktig smittevern. Påmeldingsfristen blir mandag 28. september. Antall plasser totalt er 1200.

Vi arrangerer for utdeling av startnummer på LYN klubbhus (Olav M. Troviks vei 13, 0864 Oslo)

Onsdag 30. september, fra kl. 12:00 – 21:00

Torsdag 1. oktober, fra kl. 12:00 – 21:00

Fredag 2. oktober, fra kl. 12:00 – 21:00

Covid-19 tiltak

Vi innfører alle tiltak myndighetene pålegger oss.

 • Kohorter/puljer med inntil 200 løpere
  • Gruppene vil ha fargekoder
  • Kohortene generes fra seeding. Her er det viktig å være ærlig på tid.
  • Internt i gruppen skal alle som ikke er samme husstand opprettholde en meter.
  • Til start vil det være rutenett som ivaretar meteravstanden.
  • Kun løpere med startnummer som angir riktig fargekode kommer inn i startområdet. Dessverre vil ikke støtteapparat få adgang.
  • Kun a-krediterte funksjonærer vil ha tilgang
  • Det blir vakthold av funksjonærer som vil være behjelpelig og bistå med å holde smittevernsorden

Start

Start trekker vi ut til Snøparken. Det gir godt med plass. Vi lager bagasjeplass, koblet til kohortene, i umiddelbar nærhet. Bagasje fraktes så til målgang, hvor det vil være de samme puljene.

Mål

Målgang foran klubbhuset, der arrangementet normalt går. Vakter bistår slik at man holder seg til rett kohort. Med seeding og startintervallene skal i prinsippet ingen kunne ta igjen puljen foran. Da har man seedet seg helt feil.

Løypa

Løypa starter i Snøparken og går sin vanlige runde. Men, på slutten av løpet vil man, istedenfor å svinge inn til Snøparken igjen, fortsette langs jordet. Deretter svinge inn på nedsiden av klubbhuset og så komme opp fra bysiden mot klubbhuset (gangsti). Det gir 50m lengre løype, men ellers den samme.

Oppmøtetid

Det vil bli oppgitt oppmøtetid i forkant. Alle må forholde seg til dette. Vi vil, slik myndighetene anbefaler det, begrense hvor lenge løperne er på arena.

Bagasje

Vi lager bagasjeområder ved start. Dette samles på ryddig vis per gruppe og fraktes så til mål. Vi ber dere om ikke å ta med verdifull bagasje. Det vil være vakthold, men ingen innlevering med kvittering for verdisaker. Vi kan derfor ikke stå til ansvar om mot formodning noe skulle bli borte.

Premiering

Vi foretar premiering av de tre beste damene og de tre beste damene umiddelbart etter målgang. Dette vil være løpere fra pulje en. Tradisjonelt har Nordmarka Skogsmaraton mange uttrekkspremier. Det vil vi også i år. Dette legges i målposene til tilfeldig utvalgte løpere. Våre flotte glass som gis for x antall deltagelse i Nordmarka Skogsmarton vil også deles ut i år, men besørges på annet vis. Det kommer vi tilbake til.

Kart og tider

Kart og starttider vil bli formidlet i god tid. Dette vil dere motta på mail.

Drikkestasjoner

Det blir drikkestasjoner ihh til gjeldene retningslinjer fra myndighetene. Det betyr mulighet for drikke, men løp gjerne med egen drikke om du foretrekker det. I forkant (noen meter) før stasjonen vil det være en funksjonær som sprayer løpernes hender med antibac. Hold hendene frem og ned når du løper forbi vakten.

Vi vil ha drikkestasjoner på følgende steder:

 • Store Åkungen
 • Slakteren
 • Tryvann (ny)
 • Lille Åklungen

Samarbeidspartnere

Også i år retter vi en stor takk til Mizuno for et godt samarbeid gjennom et utfordrende år for alle parter. Takk også til Oslo Sportslager som bistår. Vi har mange flere som hjelper oss til et godt arrangement, Rema på Kjelsås, Sumaid Rosiner, Bertel O Steen på Ullevål og Bama Norge.

Vi følger til enhver tid de retningslinjene som gis av myndighetene og det kan bli forandringer.

Ta kontakt om noe er uklart.

Tlf: 90199869 eller mail: post@nordmarkaskogsmaraton.no